Chức năng - Nhiệm Vụ

Chức năng - Nhiệm Vụ

Thứ sáu - 23/12/2016 14:54

1. Chức năng:
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Thương mại là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng bộ Trường Đại học Thương mại, thường xuyên bổ sung lực lượng đảng viên trẻ cho Đảng bộ; lực lượng kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhà nước giao cho Nhà trường.
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Thương mại là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện về mọi mặt cho đoàn viên thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; là bộ phận đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ Đại học Thương mại.

2. Nhiệm vụ:
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Thương mại có nhiệm vụ:
- Tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống văn hoá, lịch sử của dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên.
- Xây dựng và đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, học tập, rèn luyện cho đoàn viên, tạo môi trường học tập và rèn luyện thiết thực, bổ ích cho đoàn viên; động viên, khích lệ đoàn viên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
- Tham gia xây dựng Đảng bộ và các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong Nhà trường; thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bộ, giới thiệu chuyển đảng viên chính thức; góp ý xây dựng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường giao, các hoạt động do Đoàn cấp trên trực tiếp phát động, tổ chức và chỉ đạo; quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây