Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Thứ bảy - 17/09/2016 16:08

- Quá trình thành lập: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Thương mại được thành lập từ năm 1960, đến nay đã trải qua 29 kỳ Đại hội.
- Địa điểm trụ sở chính: Phòng 227 nhà T, Trường Đại học Thương mại, Số 79 Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Địa chỉ trang tin điện tử: http://doanthanhnien.tmu.edu.vn
- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Thương mại khóa XXIX, nhiệm kỳ 2019 – 2022 bao gồm 27 đồng chí, trong đó 15 đồng chí là cán bộ, giáo viên, 12 đồng chí là sinh viên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Thương mại có hơn 15.000 đoàn viên sinh hoạt tại 218 chi đoàn thuộc 11 Liên chi đoàn và 11 Chi đoàn trực thuộc bao gồm:
  + Liên chi đoàn gồm 10 Khoa và 01 Viện: Khoa Quản trị kinh doanh; Khoa Khách sạn Du lịch; Khoa Marketing; Khoa Kế toán Kiểm toán; Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế; Khoa Kinh tế - Luật; Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại Điện tử; Khoa Tài chính Ngân hàng; Khoa Tiếng Anh; Khoa Quản trị nhân lực; Viện hợp tác Quốc tế.
 + Các Chi đoàn trực thuộc: Phòng Công tác sinh viên – Phòng Thanh tra; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Phòng Quản lý Khoa học - Phòng Đối ngoại và Truyền thông; Phòng Quản lý đào tạo; Phòng Kế hoạch tài chính - BQL Khu nội trú sinh viên; Phòng Quản lý Sau Đại học; Trung tâm Thông tin Thư viện; Cơ sở 2 – Hà Nam; Phòng Quản trị cơ sở vật chất; Bộ môn Giáo dục Thể chất; Bộ môn Toán.

Các hình thức đã được khen thưởng:
1. Danh hiệu thi đua
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định;
cơ quan ban hành quyết định
2014-2015 Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 -2015 QĐ số 2616-QĐ/TĐTN-VP ngày 01/09/2015 của Thành đoàn Hà Nội
2015-2016 Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015-2016 QĐ số 3406-QĐ/TĐTN-VP ngày 18/07/2016 của Thành đoàn Hà Nội
2016-2017 Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016-2017 QĐ số 4488-QĐ/TĐTN-VP ngày 05/09/2017 của Thành đoàn Hà Nội
2017-2018 Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017-2018 QĐ số 456-QĐ/TĐTN-VP ngày 21/09/2018 của Thành đoàn Hà Nội
2018-2019 Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018-2019 QĐ số 955-QĐ/TĐTN-VP ngày 20/09/2019 của Thành đoàn Hà Nội
2019-2020 Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019-2020 QĐ số 1739-QĐ/TĐTN-VP ngày 01/10/2020 của Thành đoàn Hà Nội

2. Hình thức khen thưởng
2.1. Khen thưởng tập thể Đoàn trường
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định; cơ quan ban hành quyết định
2015 Bằng khen QĐ 219-QĐ/TWĐTN ngày 19/5/2015 của Trung ương Đoàn
2015 Bằng khen QĐ 233-QĐ/TWĐTN ngày 29/5/2015 của Trung ương Đoàn
2015 Bằng khen QĐ 861/QĐ-TTG ngày 16/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ
2015 Bằng khen QĐ 436-QĐ/TWĐTN ngày 7/9/2015 của Trung ương Đoàn
2015 Cờ thi đua QĐ 2616-QĐ/TĐTN ngày 1/9/2015 của Thành đoàn Hà Nội
2016 Bằng khen QĐ 3210/QĐ-TNHN ngày 22/4/2016 của Thành Đoàn Hà Nội
2016 Cờ thi đua QĐ 496-QĐ/TWĐTN ngày 23/9/2016 của Trung ương Đoàn
2016 Bằng khen QĐ 496-QĐ/TWĐTN ngày 23/9/2016 của Trung ương Đoàn
2016 Cờ thi đua QĐ 3420-QĐ/TĐTN ngày 19/8/2016 của Thành đoàn Hà Nội
2017 Bằng khen QĐ 141-QĐ/TWĐTN ngày 18/4/2017 của Trung ương Đoàn
2017 Bằng khen QĐ 3981 QĐ/TĐTN-VP ngày 18/5/2017 của Thành Đoàn Hà Nội
2017 Bằng khen QĐ 472-QĐ/TWĐTN ngày 11/9/2017 của Trung ương Đoàn
2017 Bằng khen QĐ 4590QĐ/TĐTN-VP ngày 4/10/2017 của Thành đoàn Hà Nội
2018 Bằng khen QĐ 456-QĐ/TĐTN-VP ngày 21/9/2018 của Thành Đoàn Hà Nội
2018 Giấy khen QĐ 2012/QĐ-HHTM ngày 8/10/2018Viện huyết học truyền máu Trung Ương
2019 Bằng khen QĐ 954/QĐ/TĐTN ngày 18/09/2019 của Thành Đoàn Hà Nội
2019 Bằng khen QĐ 337-QĐ/TWĐTN ngày 27/09/2019 của Trung ương Đoàn
2019 Bằng khen QĐ 1113-QĐ/TĐTN-VP ngày 22/11/2019 của Thành Đoàn Hà Nội
2019 Bằng khen QĐ 983-QĐ/TĐTN-VP ngày 18/09/2019 của Thành Đoàn Hà Nội
2020 Bằng khen QĐ1780-QĐ/TĐTN-VP ngày 12/10/2020 của Thành Đoàn Hà Nội
2020 Bằng khen QĐ 419 - QĐKT/TWĐTN – VP ngày 12/11/2020 của Thành Đoàn Hà Nội
2021 Bằng khen QĐ số 216-QĐKT/TWĐTN-VP ngày 28/4/2021 của Trung ương Đoàn

2.2 Khen thưởng tập thể trực thuộc Đoàn trường
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định; cơ quan ban hành quyết định Số lượng đơn vị trực thuộc được KT
2015 Bằng khen QĐ 436-QĐ/TWĐTN ngày 7/9/2015 của Trung ương Đoàn 5 Liên chi đoàn
2015 Bằng khen QĐ 2616-QĐ/TĐTN ngày 1/9/2015 của Thành đoàn Hà Nội 6 Liên chi đoàn và 1 Chi đoàn trực thuộc
2016 Bằng khen QĐ 496-QĐ/TWĐTN ngày 23/9/2016 của Trung ương Đoàn 3 Liên chi đoàn
2016 Bằng khen QĐ 3420-QĐ/TĐTN ngày 19/8/2016 của Thành đoàn Hà Nội 8 Liên chi đoàn và 1 Chi đoàn trực thuộc
2017 Bằng khen QĐ 141-QĐ/TWĐTN ngày 18/4/2017 của Trung ương Đoàn 2 Liên chi đoàn
2017 Bằng khen QĐ 3876 QĐ/TĐTN-VP ngày 04/4/2017 của Thành Đoàn Hà Nội 1 Liên chi đoàn
2017 Bằng khen QĐ 472-QĐ/TWĐTN ngày 11/9/2017 của Trung ương Đoàn 1 Liên chi đoàn
2017 Bằng khen QĐ 4488QĐ/TĐTN-VP của Thành đoàn Hà Nội 2 Chi đoàn giáo viên, 3 Liên chi đoàn, 1 chi đoàn trực thuộc
2018 Bằng khen QĐ 456-QĐ/TĐTN-VP ngày 21/9/2018 của Thành Đoàn Hà Nội 5 Liên chi đoàn và 1 CLB
2019 Bằng khen QĐ 955/QĐ/TĐTN ngày 18/09/2019 của Thành Đoàn Hà Nội 3 Liên chi đoàn và 1 CLB
2019 Bằng khen QĐ 337-QĐ/TWĐTN ngày 27/09/2019 của Trung ương Đoàn 1 Liên chi đoàn
2020 Bằng khen QĐ1780-QĐ/TĐTN-VP ngày 12/10/2020 của Thành Đoàn Hà Nội 3 Liên chi đoàn và 1 CLB
2020 Bằng khen QĐ1739- QĐKT/TWĐTN – VP ngày 1/10/2020 của Thành Đoàn Hà Nội 3 CLB
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây