Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Thứ bảy - 17/09/2016 16:08

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

 

Địa chỉ:       Nhà T2, Trường Đại học Thương mại

                   79, Đường Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 37643219, máy lẻ 1103

Website: http://doanthanhnien.tmu.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/DoanThanhNienDhThuongMaiHn/?ref=hl

Email: dtnthuongmai@gmail.com

Bí thư: ThS. Nguyễn Thành Hưng

Phó Bí thư: ThS. Trần Thị Thu Thảo

Phó Bí thư: ThS. Lê Đức Tố

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Đoàn TNCSHCM trường ĐH Thương mại được thành lập từ năm 1960, đến nay đã trải qua 27 kỳ Đại hội. Trong suốt gần 55 năm phát triển, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương mại đã đạt được nhiều thành tích:

* Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2015) về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2009 - 2010 đến năm học  2013 – 2014

* Trung ương đoàn tặng Bằng khen:

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương Mại

+ Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các Năm học: 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015

+ Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ: 2010-2012, 2012-2014

+ Đơn vị có số sinh viên dự thi đông Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” 2015

+ Đơn vị tham gia tích cực trong chương trình "Tiếp sức bà con nông dân Quảng Ngãi tiêu thụ dưa hấu" 2015

- Các Liên chi:  Liên chi đoàn khoa Quản trị doanh nghiệp, Liên chi đoàn khoa Khách sạn - Du lịch, Liên chi đoàn khoa Thương mại quốc tế, Liên chi đoàn khoa Quản trị nhân lực, Liên chi đoàn khoa Kế toán - Kiểm toán, Liên chi đoàn khoa Tài Chính - Ngân hàng, Liên chi đoàn khoa Kinh doanh Thương mại, Liên chi đoàn khoa Hệ thống thông tin kinh tế, Liên chi đoàn khoa Kinh tế - Luật, Liên chi đoàn khoa Marketing, Chi đoàn Trung tâm thông tin Thư viện

- Các cá nhân: 26 cá nhân (22 cá nhân là CBGV và 4 cá nhân là SV) được khen thưởng từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015

* Thành đoàn Hà Nội tặng Bằng khen:

- Tập thể: Liên chi đoàn khoa Thương mại điện tử, Liên chi đoàn khoa Kinh tế, Liên chi đoàn khoa Tiếng Anh thương mại, Liên chi đoàn khoa Đào tạo Quốc tế, Chi đoàn phòng Công tác sinh viên, Chi đoàn Bộ môn Giáo dục thể chất, Câu lạc bộ tình nguyện VCU – Tuổi trẻ xanh

- Các cá nhân: 29 cá nhân (24 cá nhân là CBGV và 5 cá nhân là SV) được khen thưởng từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015

  * Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội tặng Giấy Khen

- Bằng khen của TW Hội SV Việt Nam: năm học 2012-2013, năm học 2013-2014

- Bằng khen của Hội SV TP Hà Nội: năm học 2010-2011, năm học 2011-2012, năm học 2012-2013, năm học 2014-2015

  2. Cơ cấu tổ chức

BCH nhiệm kỳ XXVI gồm 27 đ/c (16 CBGV và 11 SV), Ban Thường vụ Đoàn trường gồm 09 đ/c (07 CBGV và 02SV).

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

1

Nguyễn Thành Hưng

Khoa Kế toán kiểm toán

Bí thư

2

Trần Thị Thu Thảo

Phòng Công tác sinh viên

Phó Bí thư

3

Lê Đức Tố

Khoa Tài chính ngân hàng

Phó Bí thư

4

Phan Thu Trang

Khoa Thương mại quốc tê

UVTV

5

Lê Ngọc Cường

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế

UVTV

6

Vũ Văn Thịnh

Khoa Quản trị nhân lực

UVTV

7

Khúc Đại Long

Khoa Marketing

UVTV

8

Nguyễn Tiến Anh

47H1 – Khoa Tài chính ngân hàng

UVBCH

9

Đường Minh Hằng

50K2 – Khoa Quản trị doanh nghiệp

UVBCH

10

Trịnh Đức Duy

Khoa Quản trị doanh nghiệp

UVBCH

11

Vũ Thị Thu Huyền

Khoa Khách sạn du lịch

UVBCH

12

Ngạc Thị Phương Mai

Khoa Marketing

UVBCH

13

Phạm Thị Thu Hoài

Khoa Kế toán kiểm toán

UVBCH

14

Trần Ngọc Diệp

Khoa Kinh tế - Luật

UVBCH

15

Lê Duy Hải

Khoa Thương Mại điện tử

UVBCH

16

Hà Thị Vũ Hà

Khoa Tiếng anh thương mại

UVBCH

17

Đinh Thị Hương Giang

Khoa Đào tạo quốc tế

UVBCH

18

Vũ Mạnh Quyết

Phòng Quản lý đào tạo

UVBCH

19

Lê Đức Duy

48A4 – Khoa Quản trị doanh nghiệp

UVBCH

20

Nguyễn Khánh Huyền

48B4 – Khoa Khách sạn du lịch

UVBCH

21

Đặng Thị Ly

49E1 – Khoa Thương mại quốc tế

UVBCH

22

Lê Thị Sen

48P1 – Khoa Kinh tế - Luật

UVBCH

23

Phạm Ngọc Thắng

50F2 – Khoa Kinh tế - Luật

UVBCH

24

Nguyễn Quang Sơn

50I4 – Khoa Thương Mại điện tử

UVBCH

25

Nguyễn Thị Tố Uyên

49H1 – Khoa Tài chính ngân hàng

UVBCH

26

Nguyễn Trọng Dũng

49N3 – Khoa Tiếng anh thương mại

UVBCH

27

Trịnh Minh Dương

49U4 – Khoa Quản trị nhân lực

UVBCH

 Đoàn trường bao gồm 11 Liên chi đoàn và 12 chi đoàn trực thuộc:

- Liên chi đoàn các Khoa: Quản trị kinh doanh, Khách sạn Du lịch, Marketing, Kế toán Kiểm toán, Kinh tế và kinh doanh Quốc tế, Kinh tế - luật, Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại Điện tử, Tài chính Ngân hàng, Tiếng Anh thương mại, Đào tạo Quốc tế, Quản trị nhân lực

- Các Chi đoàn trực thuộc: phòng Quản lý Đào tạo, phòng CTCT&SV, phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, phòng Kế hoạch Tài chính – Trạm Y tế - Khu Nội trú, phòng Quản lý Khoa học Đối ngoại, phòng Tổ chức nhân sự – Hành chính tổng hợp – Thanh tra, Trung tâm công nghệ thông tin, Trung tâm thông tin thư viện, phòng Quản trị, Khoa Lý luận chính trị, Khoa Tại chức, Khoa Sau Đại học, Bộ môn Toán Kinh tế & kinh tế lượng và Bộ môn Giáo dục thể chất

3. Chức năng nhiệm vụ

3.1 Chức năng

- Là một tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, là đội dự bị tin cậy của Đảng bộ Trường Đại học Thương mại, Đoàn TN thường xuyên bổ sung lực lượng đảng viên trẻ cho Đảng bộ; lực lượng kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhà nước giao cho Nhà trường.

- Tạo môi trường giáo dục, rèn luyện về mọi mặt cho đoàn viên thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; là bộ phận đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ Đại học Thương mại.

3.2 Nhiệm vụ

- Tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống văn hoá, lịch sử của dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên.

- Xây dựng và đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, học tập, rèn luyện cho đoàn viên, tạo môi trường học tập và rèn luyện thiết thực, bổ ích cho đoàn viên; động viên, khích lệ đoàn viên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

- Tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ và các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong Nhà trường; thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bộ, giới thiệu chuyển đảng viên chính thức; góp ý xây dựng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

- Tham gia thực hiện công tác thiếu niên, nhi đồng, phối hợp với Công đoàn, Nữ công và các tổ dân phố trong khu tập thể của Nhà trường tổ chức sinh hoạt hè, Tết Thiếu nhi 1/6, Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường giao, các hoạt động do Đoàn cấp trên trực tiếp phát động, tổ chức và chỉ đạo; quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, thanh niên

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây