Giới thiệu chung

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Thương mại khóa XXX, nhiệm kỳ 2022 – 2024 bao gồm 27 đồng chí, trong đó 17 đồng chí là cán bộ, giáo viên, 10 đồng chí là sinh viên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Thương mại có hơn 18.000 đoàn viên sinh hoạt tại 248 chi đoàn thuộc 13 Liên chi đoàn và 10 Chi đoàn trực thuộc Xem tất cả

Thư viện ảnh

Xem tất cả